• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1809 hydrofluoric axit hf. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là axit vô cơ, 1% là thuốc nhuộm trung gian, và 1% là axit hữu cơ.

Có rất nhiều hydrofluoric axit hf lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như axít photphoric, hydrochloric acid. Bạn cũng có thể chọn từ công nghiệp lớp, nông nghiệp lớp, và y học lớp hydrofluoric axit hf. Cũng như từ thuốc nhuộm intermediates hydrofluoric axit hf. 

Có 375 hydrofluoric axit hf nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 96%, 1% trong số hydrofluoric axit hf một cách tương ứng.