About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1986 lai nfc thẻ. Có rất nhiều lai nfc thẻ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như waterproof / weatherproof, mini tag. Bạn cũng có thể chọn từ rfid, nfc lai nfc thẻ. Cũng như từ 13.56mhz, 125khz, và 860-960mhz lai nfc thẻ.