• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Flavour & Fragrance

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

thymol crystal

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 549 humic fulvic axit. Khoảng 94% trong số các sản phẩm này là phân bón hữu cơ, 1% là phân bón hỗn hợp, và 1% là phân bón kali.

Có rất nhiều humic fulvic axit lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như powder, granular, và chất lỏng. 

Có 549 humic fulvic axit nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số humic fulvic axit một cách tương ứng.