• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3388 tóc con người mở rộng các loại. Có rất nhiều tóc con người mở rộng các loại lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như stainless steel. 

Có 3308 tóc con người mở rộng các loại nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 64%, 14%, và 14% trong số tóc con người mở rộng các loại một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 332 với chứng nhận Other, 181 với chứng nhận ISO9001, và 13 với chứng nhận ISO14001.