• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3489 năng lượng mặt trời nhà hệ thống ấn độ. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời, 1% là tấm năng lượng mặt trời, và 1% là bộ biến tần và bộ đổi điện.

Có 431 năng lượng mặt trời nhà hệ thống ấn độ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 77%, 21%, và 1% trong số năng lượng mặt trời nhà hệ thống ấn độ một cách tương ứng.