• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 22636 lumens cao năng lượng mặt trời ánh sáng. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là đèn đường, 3% là đèn pha, và 2% là đèn vườn.

Có 6156 lumens cao năng lượng mặt trời ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số lumens cao năng lượng mặt trời ánh sáng một cách tương ứng.