About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 13313 cao cri led. Có rất nhiều cao cri led lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 6000k  (daylight alert), 2700k (soft warm white), và 3500k (warm white). Bạn cũng có thể chọn từ ce, rohs, và emc cao cri led. Cũng như từ 100, 110, và 120 cao cri led.Và bất kể cao cri led là led.