About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12911 vải gai dầu. Có rất nhiều vải gai dầu lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như woven, knitted. Bạn cũng có thể chọn từ 68 㗠68 vải gai dầu. Cũng như từ home textile, bag, và shoes vải gai dầu.Và bất kể vải gai dầu là 100% hemp, 100% linen, hay 100% polyester.