Thể loại
Hương & Lư hương
Loại nhà cung cấp
Loại sản phẩm
Đơn hàng tối thiểu
OK
Nhà cung cấp Quốc gia/Khu vực
Gợi ý
Tất cả Các Nước & Khu Vực
About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2253 hem hương gậy. Có rất nhiều hem hương gậy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như star anise. Bạn cũng có thể chọn từ sandalwood, lavender, và frankincense hem hương gậy. Cũng như từ aromatic, religious, và anti-odour hem hương gậy.Và bất kể hem hương gậy là wood, artificial scent, hay leaf.  

Có 683 hem hương gậy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Ấn Độ, Trung Quốc, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 56%, 22%, và 7% trong số hem hương gậy một cách tương ứng.