• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 676 nguy hiểm container. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là công-ten-nơ bồn, 4% là công ten nơ khác, và 1% là công ten nơ hàng khô.

Có rất nhiều nguy hiểm container lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai, những người khác. Bạn cũng có thể chọn từ 1 năm, hơn 5 năm nguy hiểm container. Cũng như từ khô container, bể container nguy hiểm container.Và bất kể nguy hiểm container là csc, iso9001. 

Có 419 nguy hiểm container nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ, nơi cung cấp 92%, 3%, và 1% trong số nguy hiểm container một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 296 với chứng nhận ISO9001, 158 với chứng nhận Other, và 61 với chứng nhận ISO14001.