• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Wallets

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

ladies purse

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 19 huy hiệu handmade ví. Khoảng 31% trong số các sản phẩm này là ví, 21% là ví đựng thẻ. 

Có rất nhiều huy hiệu handmade ví lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai. Bạn cũng có thể chọn từ mở, khóa kéo huy hiệu handmade ví. Cũng như từ nylon, polyester, và cotton huy hiệu handmade ví.Và bất kể huy hiệu handmade ví là unisex.

Có 18 huy hiệu handmade ví nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số huy hiệu handmade ví một cách tương ứng.