• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 76 tay ngay vào huyệt điều trị thiết bị. Khoảng 56% trong số các sản phẩm này là thiết bị vật lý trị liệu, 19% là vật tư trị liệu phục hồi chức năng, và 17% là khác massager sản phẩm.

Có 79 tay ngay vào huyệt điều trị thiết bị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 96%, 3% trong số tay ngay vào huyệt điều trị thiết bị một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 18 với chứng nhận ISO13485, 12 với chứng nhận ISO9001, và 4 với chứng nhận Other.