• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Walkie Talkie

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

baofeng uv-5r

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 591 ham đài phát thanh vhf. Khoảng 85% trong số các sản phẩm này là bộ đàm, 11% là giao tiếp ăng ten. 

Có rất nhiều ham đài phát thanh vhf lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như fcc, sgs, và ce. Bạn cũng có thể chọn từ cầm tay, xe mouted ham đài phát thanh vhf. 

Có 591 ham đài phát thanh vhf nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số ham đài phát thanh vhf một cách tương ứng.