• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 180 halogen đèn sàn. Khoảng 71% trong số các sản phẩm này là đèn sàn, 2% là đèn bàn và đèn đọc sách, và 2% là máy sưởi điện.

Có rất nhiều halogen đèn sàn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ly. 

Có 180 halogen đèn sàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số halogen đèn sàn một cách tương ứng.