About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2511 nửa mặt trăng đệm. Có rất nhiều nửa mặt trăng đệm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như woven, knitted, và quilted. Bạn cũng có thể chọn từ 100% polyester, 100% cotton, và polyester / cotton nửa mặt trăng đệm. Cũng như từ decorative, hotel, và bedding nửa mặt trăng đệm.Và bất kể nửa mặt trăng đệm là non-toxic, anti-pilling, hay anti-static.