• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Plastic Tube

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

lipgloss squeeze tube

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 519 bao bì tóc ống. Khoảng 25% trong số các sản phẩm này là ống bao bì, 5% là hộp giấy, và 1% là ống khí quản.

Có 519 bao bì tóc ống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bao bì tóc ống một cách tương ứng.