About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3941 súng kim loại dây kéo. Có rất nhiều súng kim loại dây kéo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nickel-free. Bạn cũng có thể chọn từ plating, painted súng kim loại dây kéo. Cũng như từ zinc alloy, brass, và iron súng kim loại dây kéo.Và bất kể súng kim loại dây kéo là metal, plastic, hay leather.