About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 11161 ghép công cụ. Có rất nhiều ghép công cụ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như anti-slip grip, long length, và folding. Bạn cũng có thể chọn từ steel, metal, và aluminum bronze ghép công cụ. Cũng như từ plastic, soft grip plastic, và rubber ghép công cụ.Và bất kể ghép công cụ là 3 years.