• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 436 lậu syphilis. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là thiết bị phân tích bệnh lý, 3% là thiết bị xét nghiệm máu. 

Có 48 lậu syphilis nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 81%, 2% trong số lậu syphilis một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 26 với chứng nhận ISO13485, 8 với chứng nhận GMP, và 3 với chứng nhận Other.