About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 249677 vàng nhãn. Có rất nhiều vàng nhãn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, shipping labels, và bottled beverage. Bạn cũng có thể chọn từ embossed, printed, và woven vàng nhãn. Cũng như từ vinyl, paper, và pvc vàng nhãn.Và bất kể vàng nhãn là waterproof, scratch-off, hay holographic.