• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 110 thủy tinh kayak. Khoảng 33% trong số các sản phẩm này là thuyền chèo, 31% là ca nô/kayak, và 16% là lướt sóng.

Có 110 thủy tinh kayak nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thủy tinh kayak một cách tương ứng.