• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 85 kính mặt tiền hệ thống. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là kính xây dựng, 14% là hệ vách. 

Có rất nhiều kính mặt tiền hệ thống lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thiết kế đồ họa, 3d thiết kế mô hình, và tổng số giải pháp cho các dự án. Bạn cũng có thể chọn từ hơn 5 năm, 2 năm, và 5 năm kính mặt tiền hệ thống. Cũng như từ trực tuyến hỗ trợ kỹ thuật, không ai kính mặt tiền hệ thống.Và bất kể kính mặt tiền hệ thống là curtain walls, float glass, hay sheet glass. 

Có 88 kính mặt tiền hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số kính mặt tiền hệ thống một cách tương ứng.