• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 18509 tre món quà hộp gỗ. Khoảng 33% trong số các sản phẩm này là hộp đóng gói, 5% là hộp và thùng đựng, và 3% là đồ thủ công trong dân gian.

Có rất nhiều tre món quà hộp gỗ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như trà, đồ uống, và kẹo. Bạn cũng có thể chọn từ nhựa, kim loại, và gô tre món quà hộp gỗ. 

Có 18488 tre món quà hộp gỗ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và India, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số tre món quà hộp gỗ một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 4357 với chứng nhận Other, 2072 với chứng nhận ISO9001, và 1851 với chứng nhận FSC.