About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 20282 chính hãng da ba lô. Có rất nhiều chính hãng da ba lô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester, cotton, và nylon. Bạn cũng có thể chọn từ unisex, male, và female chính hãng da ba lô. Cũng như từ 20-35 litre, below 20 litre, và 20-39 litre chính hãng da ba lô.Và bất kể chính hãng da ba lô là all seasons, autumn, hay spring.