• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1671 đá quý bóng lăn chai. Có rất nhiều đá quý bóng lăn chai lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như screw cap, roll on, và bơm sprayer. Bạn cũng có thể chọn từ kem chăm sóc da đá quý bóng lăn chai. Cũng như từ frost, matte, và khắc đá quý bóng lăn chai.Có 1671 đá quý bóng lăn chai nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đá quý bóng lăn chai một cách tương ứng.các sản phẩm ñá quý bóng lăn chai phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 171 với chứng nhận Other, 118 với chứng nhận ISO9001, và 13 với chứng nhận OHSAS18001.