• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1656 gelish đánh bóng. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là chai lọ, 1% là nắp, nắp chai, tấm quây, và 1% là đèn uv.

Có 94 gelish đánh bóng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số gelish đánh bóng một cách tương ứng.