• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1672 gelidium agar. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là chất làm đặc, 5% là phụ gia thực phẩm, và 5% là bộ ổn định.

Có rất nhiều gelidium agar lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chất làm đặc, ổn định, và nhai kẹo cao su căn cứ. 

Có 132 gelidium agar nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 96%, 3% trong số gelidium agar một cách tương ứng.