• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 14004 khí hàn ngọn đuốc. Khoảng 22% trong số các sản phẩm này là đèn xì, 1% là bật lửa nhà bếp. 

Có 4738 khí hàn ngọn đuốc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và South Korea, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số khí hàn ngọn đuốc một cách tương ứng.