About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12112 nhà để xe kệ. Có rất nhiều nhà để xe kệ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như warehouse rack, industrial, và tool rack. Bạn cũng có thể chọn từ steel, thã©p khã´ng gỉ, và plastic nhà để xe kệ. Cũng như từ corrosion protection, esd protection, và suitable for outdoors nhà để xe kệ.Và bất kể nhà để xe kệ là wall mounted type, standing type, hay hook type.