• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 48705 giàn cẩu. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là cần cẩu giàn, 8% là cầu trục, và 1% là các loại cần cẩu khác.Có 48250 giàn cẩu nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, gà tây, và Ấn Độ, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số giàn cẩu một cách tương ứng.các sản phẩm Giàn cẩu phổ biến nhất tại Southeast Asia, Mid East, và Africa. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 25918 với chứng nhận ISO9001, 18009 với chứng nhận OHSAS18001, và 16913 với chứng nhận ISO14001.