• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 390 nhiên liệu dầu 180 cst. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là dầu thô, 28% là nhiên liệu công nghiệp khác, và 8% là nhiên liệu diesel.

Có rất nhiều nhiên liệu dầu 180 cst lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nặng, dầu thô, dầu thô nhẹ (lco), và dầu thô blend nga (rebco). 

Có 121 nhiên liệu dầu 180 cst nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Sri Lanka, Trung Quốc, và Ấn Độ, nơi cung cấp 9%, 7%, và 4% trong số nhiên liệu dầu 180 cst một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 6 với chứng nhận Other, 2 với chứng nhận ISO9001, và 1 với chứng nhận ISO14001.