• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 242 đóng băng khô súp. Khoảng 66% trong số các sản phẩm này là súp ăn liền, 3% là rau khô, và 1% là nước sốt.

Có 248 đóng băng khô súp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, và Thái Lan, nơi cung cấp 79%, 13%, và 2% trong số đóng băng khô súp một cách tương ứng.