• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 349 thực phẩm giỏ hàng thiết kế. Khoảng 75% trong số các sản phẩm này là xe bán đồ ăn, 10% là khác máy snack, và 1% là xe đẩy hàng và xe bốn bánh đẩy tay.

Có 349 thực phẩm giỏ hàng thiết kế nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thực phẩm giỏ hàng thiết kế một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 114 với chứng nhận ISO9001, 10 với chứng nhận Other, và 7 với chứng nhận ISO14001.