• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Trade Show Tent

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

domos

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3717 gấp lều 3x3m đỏ. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là lều triển lãm thương mại, 1% là lều. 

Có rất nhiều gấp lều 3x3m đỏ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như one bedroom. Bạn cũng có thể chọn từ 2000-3000 mm, > 3000 mm gấp lều 3x3m đỏ. Cũng như từ 5 + người lều, tent, và 3 - 4 người tent gấp lều 3x3m đỏ.Và bất kể gấp lều 3x3m đỏ là ba mùa lều, bốn mùa lều. 

Có 835 gấp lều 3x3m đỏ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số gấp lều 3x3m đỏ một cách tương ứng.