• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Trade Show Tent

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

canopy tent

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 789 gấp nơi trú ẩn lều. Khoảng 40% trong số các sản phẩm này là lều, 24% là lều triển lãm thương mại, và 6% là garage, mái che và nhà để xe.

Có rất nhiều gấp nơi trú ẩn lều lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như duy nhất, tăng gấp đ&ocirc;i, và ba. Bạn cũng có thể chọn từ > 3000 mm, 2000-3000 mm, và <1000 mm gấp nơi trú ẩn lều. Cũng như từ một phòng ngủ, một phòng ngủ và một phòng khách, và hai phòng ngủ gấp nơi trú ẩn lều.Và bất kể gấp nơi trú ẩn lều là > 3000 mm, 2000-3000 mm, hay <1000 mm. 

Có 790 gấp nơi trú ẩn lều nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số gấp nơi trú ẩn lều một cách tương ứng.