About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7770 kéo hoa. Có rất nhiều kéo hoa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như anti-slip grip, long length, và folding. Bạn cũng có thể chọn từ steel, metal, và thã©p khã´ng gỉ kéo hoa. Cũng như từ multi-purpose cutting, embroidery, và fabric /sewing shears kéo hoa.Và bất kể kéo hoa là no.