• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 565 in flexo sản phẩm in ấn. Khoảng 69% trong số các sản phẩm này là máy in nổi, 3% là giấy và bìa in, và 1% là in bao bì.

Có rất nhiều in flexo sản phẩm in ấn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như giấy in, máy in nhãn, và bill m. Bạn cũng có thể chọn từ nhiều màu in flexo sản phẩm in ấn. Cũng như từ tự động, cao mức độ an toàn, và đa màu sắc in flexo sản phẩm in ấn.Và bất kể in flexo sản phẩm in ấn là hàn quốc.

Có 565 in flexo sản phẩm in ấn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số in flexo sản phẩm in ấn một cách tương ứng.