About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2201 sắt clorua. Có rất nhiều sắt clorua lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chloride, chemical auxiliary agent. Bạn cũng có thể chọn từ industrial grade, reagent grade, và medicine grade sắt clorua. Cũng như từ water treatment chemicals sắt clorua. Và bất kể sắt clorua là ferric chloride, syntheses material intermediates, hay magnesium chloride.