• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 586 thức ăn cấp urê. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là phân bón nitơ, 8% là photphat, và 1% là các hóa chất khác.

Có rất nhiều thức ăn cấp urê lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như granular, powder, và prilled. Bạn cũng có thể chọn từ mau, kiểm soát thức ăn cấp urê. 

Có 582 thức ăn cấp urê nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 90%, 1%, và 1% trong số thức ăn cấp urê một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 168 với chứng nhận ISO9001, 161 với chứng nhận Other, và 69 với chứng nhận OHSAS18001.