• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 18725 nhanh chóng thực phẩm kiosk. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là xe bán đồ ăn, 2% là ki-ốt thanh toán, và 1% là đồ nội thất thương mại khác.

Có 2934 nhanh chóng thực phẩm kiosk nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi cung cấp 99%, 1% trong số nhanh chóng thực phẩm kiosk một cách tương ứng.