• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 42685 xuất khẩu túi đi học. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là ba lô, 3% là cặp sách, và 1% là túi giữ lạnh.

Có rất nhiều xuất khẩu túi đi học lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như khóa kéo, then cửa, và dây kéo & then cửa. Bạn cũng có thể chọn từ nylon, polyester, và canvas xuất khẩu túi đi học. Cũng như từ unisex, cô gái, và nư xuất khẩu túi đi học.Và bất kể xuất khẩu túi đi học là oxford.

Có 9787 xuất khẩu túi đi học nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Vietnam, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số xuất khẩu túi đi học một cách tương ứng.