• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 870 bạch đàn gỗ. Khoảng 14% trong số các sản phẩm này là khúc gỗ, 12% là gỗ dán, và 4% là gỗ khác.

Có 854 bạch đàn gỗ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Phi-líp-pin, nơi cung cấp 64%, 12%, và 1% trong số bạch đàn gỗ một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 193 với chứng nhận FSC, 57 với chứng nhận ISO9001, và 17 với chứng nhận Other.