• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Access Control Card

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

nfc

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 155 em4100 125khz rfid thẻ. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là thẻ kiểm soát hoạt động ra vào, 1% là sản phẩm kiểm soát ra vào khác. 

Có 40 em4100 125khz rfid thẻ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số em4100 125khz rfid thẻ một cách tương ứng.