• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 109 bảng điện tử giá. Khoảng 36% trong số các sản phẩm này là bảng trắng, 26% là bảng đen, và 4% là giấy nhớ.

Có rất nhiều bảng điện tử giá lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không, vâng. Bạn cũng có thể chọn từ bảng viết điện tử, bảng tương tác bảng điện tử giá. 

Có 109 bảng điện tử giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bảng điện tử giá một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 66 với chứng nhận ISO9001, 33 với chứng nhận ISO14001, và 17 với chứng nhận OHSAS18001.