About products and suppliers:

Duyệt qua trang web và tìm các đề nghị bán buôn sóng điện từ bộ lọc và các thành phần khác. Bộ lọc nhiễu điện tử bao gồm các mạch có khả năng khuếch đại hoặc làm suy giảm các tần số nhất định. Bằng cách này, bộ lọc kiểm soát hiệu quả các tần số không mong muốn. Không chỉ vậy, nó có thể nâng cao các tần số khác để có hiệu suất tốt hơn.


Có nhiều keyword phân keyword cho sóng điện từ bộ lọc . Một trong số này phân keyword chúng dưới các keyword thụ động và chủ động. Những cái thụ động không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài. Chúng cũng chỉ chứa các thành phần thụ động, chẳng hạn như tụ điện, điện trở và cuộn cảm. Sự kết hợp khác nhau của các thành phần này tạo nên các keyword bộ lọc thụ động khác nhau. Bộ lọc RC thụ động, mạch kết hợp giữa tụ điện và điện trở, và bộ lọc LC thụ động, sự kết hợp giữa cuộn cảm và tụ điện, là một số keyword phổ biến nhất. Các bộ lọc đang hoạt động cần có nguồn điện bên ngoài và có các thành phần đang hoạt động, như bóng bán dẫn, bên trong chúng.


Các phân keyword khác của sóng điện từ bộ lọc tập trung vào ảnh hưởng của chúng đối với đầu vào tần số. Bộ lọc thông cao thụ động chỉ cho phép các tần số vượt qua một điểm cắt nhất định. Bộ lọc thụ động thông thấp làm ngược lại, chỉ cho phép các tần số dưới một điểm cắt nhất định đi qua. Bộ lọc thông dải thụ động chỉ vượt qua các tần số trong một phạm vi nhất định. Mặt khác, bộ lọc dừng băng tần thụ động để hầu hết các tần số không bị thay đổi. Các bộ lọc dải dừng, giống như bộ lọc khía thụ động, có các dải dừng rất hẹp, cho phép hầu hết các tần số chạy qua.


Trên Alibaba.com, bạn có thể liên hệ với các nhà cung cấp quốc tế để bán buôn {keyword } và nhiều hơn nữa. Duyệt qua các phiếu mua hàng, kiểm tra thông số kỹ thuật và chọn một nhà cung cấp quốc tế để tích trữ hàng hóa cho doanh nghiệp của bạn.