Thể loại
Hương & Lư hương
Nến Giữ Nhiệt
Loại nhà cung cấp
Loại sản phẩm
Đơn hàng tối thiểu
OK
Nhà cung cấp Quốc gia/Khu vực
Tất cả Các Nước & Khu Vực
About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3062 điện hương gậy. Có rất nhiều điện hương gậy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như star anise, coriander. Bạn cũng có thể chọn từ wood, leaf, và resin điện hương gậy. Cũng như từ sandalwood, rose, và jasmine điện hương gậy.Và bất kể điện hương gậy là aromatic, religious, hay anti-odour.  

Có 1500 điện hương gậy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 80%, 12%, và 1% trong số điện hương gậy một cách tương ứng.