About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 27048 e mtb. Có rất nhiều e mtb lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 10.5 ah, 13.4 ah, và 16.7 ah. Bạn cũng có thể chọn từ >3 hours, 1~3 hours e mtb. Cũng như từ lithium battery, solar, và storage battery e mtb.Và bất kể e mtb là 31 - 60 km, > 60 km, hay 10 - 30 km.