• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1769 trống nâng lên kẹp. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là thiết bị vận chuyển vật liệu khác, 2% là bàn kẹp. 

Có 289 trống nâng lên kẹp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, nơi cung cấp 99%, 1% trong số trống nâng lên kẹp một cách tương ứng.