• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 42 khô trâu gân. Khoảng 92% trong số các sản phẩm này là thịt bò, 2% là chó thực phẩm. 

Có rất nhiều khô trâu gân lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như bao. Bạn cũng có thể chọn từ thịt bò khô trâu gân. Cũng như từ haccp, fda, và halal khô trâu gân.Và bất kể khô trâu gân là khô, đông lạnh. 

Có 40 khô trâu gân nhà cung cấp, chủ yếu tại Bắc Mỹ. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là United States, nơi cung cấp 72% trong số khô trâu gân một cách tương ứng.