• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 219 dây rút thời trang ăn trưa túi. Có 219 dây rút thời trang ăn trưa túi nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 99%, 1% trong số dây rút thời trang ăn trưa túi một cách tương ứng.các sản phẩm Dây rút thời trang ăn trưa túi phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Northern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 20 với chứng nhận Other, 16 với chứng nhận BSCI, và 15 với chứng nhận ISO9001.